Javni nastup


Obuka za profesionalan javni nastup može biti u grupi, ali se najbolji rezultati ostvaruju kroz individualan rad.

U zavisnosti od profesije kojom se klijent bavi spremaju se predavanja i pripremni materijal, jer edukacija ne može biti ista za lekare, inženjere, modne kreatore i druge oblasti koje nemaju dodirnih tačaka.

Klijent nakon završene obuke dobija sertifikat i materijal sa predavanja.Značaj pravilnog predstavljanja i efikasnog govora u prvih deset minuta.

Predstavljanje po metodi Harvard Extansion School.

Savladavanje treme.

Ostvarivanje kontakta sa publikom radi boljeg uspostavljanja komunikacije.

Značaj interneta i društvenih mreža u efikasnom slanju poruke.

Sadržaj i pravilna konstrukcija govora ili saopštenja za javnost.

Vežbe dikcije i izražajnog govora kroz adekvatne tekstove i brzalice.

Pripremamo Vas za sve vidove davanja izjava u medijima (televizija, radio, štampa, web portali, konferencije).

Uobličavanje Vaših prezentacijskih i komunikacijskih veština.

Efikasna priprema i fokus na adekvatno i profesionalno izvođenje prezentacije.

Kodek i bonton odevanja tokom javnog nastupa.


„Komunikacija u maloj grupi definiše se kao proces u kome tri ili više članova grupe razmenjuju verbalne i neverbalne poruke u pokušaju da utiču jedni na druge.“ - profesor Stjuart Tabs


MEDIA SKILLS


Edukacija, produkcija i konsalting
Hotel Hyatt Regency
ulica Milentija Popovića 5
11070 Beograd,Srbija
E-mail: office@mediaskills.rs
www.mediaskills.rs
Broj računa: 160-440390-46
PIB: 108891456